Tumblelog by Soup.io
 • bigevilgrin00
 • hurtowniazwiru
 • unno
 • outstar
 • pannan
 • nekhara
 • bodyinthegarden
 • achaia
 • doa
 • Sandora
 • wilcza
 • mrr
 • jaskiel
 • biohzdr
 • angelsdemon
 • magdacnn
 • momka
 • panda05
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

6154 552b 420
Reposted fromsyria syria viaslova slova
6532 945b 420
Reposted fromzciach zciach viahash hash

September 16 2017

Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
0786 38fc 420
Reposted fromjossie jossie viamrymrumru mrymrumru
0842 68bb 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoll oll
9539 ec30 420
Reposted fromhalucynowa halucynowa viabellthecat bellthecat
6832 cf30 420
Reposted fromjossie jossie viaBalladyna Balladyna
4497 58f3 420
Reposted fromochgod ochgod viapesymista pesymista
nie spierdol tego.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamrpaf mrpaf
2254 cf6c 420
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viamrpaf mrpaf
9364 be08 420
Reposted fromkortes kortes viaBrainy Brainy
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viaprzemeksic przemeksic
0265 f9b7 420
7890 753f 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl