Tumblelog by Soup.io
 • bigevilgrin00
 • hurtowniazwiru
 • unno
 • outstar
 • pannan
 • nekhara
 • bodyinthegarden
 • achaia
 • doa
 • Sandora
 • wilcza
 • mrr
 • jaskiel
 • biohzdr
 • angelsdemon
 • magdacnn
 • momka
 • panda05
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

6290 5b95 420
Reposted fromfabismus fabismus viamrrru mrrru
6285 0cd9 420
Reposted fromfabismus fabismus viamrrru mrrru
1498 4b22 420
Reposted fromtfu tfu viabanshe banshe
9100 28d7 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabadtime badtime

July 23 2017

Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
7209 794d 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
4713 3781 420
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viakoskoss koskoss
7499 4356 420
Reposted fromtfu tfu viaOhSnap OhSnap
Let's put more lables on people, it worked great in the past month
Reposted fromFlau Flau viavictorian victorian
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted frombimbka bimbka viamissljud missljud
Where is Ross Geller?
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viagabunia gabunia
3569 602e 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakoskoss koskoss
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz" - to nie fair.
— .
Reposted fromkatisz katisz viagabunia gabunia
Reposted fromFlau Flau viaaynis aynis
3503 a385 420

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack vianoelya noelya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl