Tumblelog by Soup.io
 • bigevilgrin00
 • hurtowniazwiru
 • unno
 • outstar
 • pannan
 • nekhara
 • bodyinthegarden
 • achaia
 • doa
 • Sandora
 • wilcza
 • mrr
 • jaskiel
 • biohzdr
 • angelsdemon
 • magdacnn
 • momka
 • panda05
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

1011 a5fc
Reposted fromesthrelle esthrelle viapodprzykrywka podprzykrywka
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaAmere Amere
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
3537 4ec1
Reposted fromYSoSerious YSoSerious viajudysza judysza
7719 476c 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viavolldost volldost
0525 bf53 420
4463 8908 420

June 21 2018

2657 b8d3 420
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaaltopalto altopalto
 
Reposted from4777727772 4777727772 viaaltopalto altopalto
5813 25bb 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaabl abl
6765 afd6 420
Reposted fromzciach zciach viaMissDeWorde MissDeWorde
I told you not to do it!
Reposted fromtgs tgs viaMissDeWorde MissDeWorde
3902 279a 420

niesmiertelnn-a:

My edit 💎

1836 dca1 420
- Wycinki z termosu
Reposted fromvivre1 vivre1 viaandrewmyles andrewmyles
3711 ec65 420
Reposted fromamatore amatore viaKawaiiNamida KawaiiNamida

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viakarna karna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl